งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71
ปีการศึกษา 2566

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

ผู้ดูแลระบบระดับศูนย์อำเภอ